Skip to main content
Rejestracja do VAT wymaga podania adresu siedziby, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza i obsługiwana jest firmowa korespondencja. Wysokie koszty wynajmu, wyposażenia i utrzymania lokalu biurowego oraz zatrudnienia sekretarki sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców poszukuje tańszych rozwiązań.
Wirtualne biuro to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących realnych oszczędności. Z wirtualnego adresu najczęściej korzystają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną.
Założenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wirtualne biuro jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Dzięki nowatorskim usługom prowadzący działalność gospodarczą mogą znacznie zredukować firmowe koszty i realizować zawodowe plany.
Wirtualne biuro może prowadzić każdy, wpisany do rejestru działalności gospodarczej.