Skip to main content

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe należy do podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi z zakresu rachunkowości i płac, a także prowadzenia dokumentacji kadrowej. Na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą przejmuje jego zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jak: przygotowywanie rozliczeń do ZUS, przygotowanie rozliczeń podatkowych, przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzania raportów statystycznych, rozliczanie i obsługa płac pracowników, prowadzenie obowiązkowej ewidencji środków trwałych, analiza sytuacji finansowej firmy, doradztwo w zakresie finansów i podatkowych. Biuro rachunkowe reprezentuje również firmę w urzędach administracji publicznej i Urzędzie Skarbowym. Biuro rachunkowe przejmuje obowiązki przedsiębiorcy, a zarząd i pracownicy mogą skupić się na celach firmy. Usługi biura rachunkowego są alternatywą do tworzenia wewnątrz firmy działu księgowości. Usługi księgowe są coraz częściej oferowane przez firmy oferujące tzw. wirtualny adres. Wirtualne biura w Warszawie oferujące kompleksową obsługę księgową i prawną cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród start-upów, jak i dużych przedsiębiorstw od dawna obecnych na rynku.