Skip to main content

Pozwolenie na zakup nieruchomości


Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce

Pomoc prawna dla obcokrajowców to odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na profesjonalne usługi, umożliwiające cudzoziemcom założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Współpraca z cenioną kancelarią prawną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych to realne wsparcie dla przedsiębiorców, niebędących obywatelami Polski. Z naszych usług mogą korzystać osoby, którym zależy na uzyskaniu zezwolenia na pobyt, wsparcia w zakładaniu własnej firmy, uzyskania numeru PESEL, a także zakupu nieruchomości na terenie naszego kraju. Pomoc cudzoziemcom Warszawa to jedna z wielu usług dostępnych w ofercie wirtualnego biura, w tym również możliwość korzystania z wirtualnego adresu, obsługi korespondencji przychodzącej, usług księgowych, obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, doradztwa podatkowego, pomocy w zakładaniu spółek i uzyskaniu pozwolenia na zakup nieruchomości w Polsce.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – podstawowe informacje  

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce jest możliwe, zarówno w przypadku lokalu mieszkalnego, jak i nieruchomości gruntowej. Różnica w zakupie nieruchomości jest zasadnicza i dotyczy uzyskania pozwolenia. Obcokrajowiec, który chce nabyć lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym może to zrobić bez posiadania pozwolenia, co więcej nie musi nawet przebywać na terenie naszego żeby móc zakupić mieszkanie. Obcokrajowcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lub posiada polską wizę, może bez przeszkód kupić mieszkanie w Polsce. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej: działki pod zabudowę mieszkalną lub działki niezabudowanej. Cudzoziemiec może kupić nieruchomość gruntową po uzyskaniu pozwolenia

Kiedy obcokrajowiec może uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości gruntowej?

Zakup nieruchomości gruntowej przez cudzoziemca wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydanie zgody wymaga złożenia wniosku i dostarczenia niezbędnych dokumentów. Warto wiedzieć, że uzyskanie zgody jest niezbędne, w przeciwnym wypadku wszystkie transakcje związane z zakupem nieruchomości są nieważne. Przepisy polskiego prawa umożliwiają nabycie nieruchomości gruntowej przez obcokrajowców również bez pozwolenia w sytuacji gdy:

  • obcokrajowiec jest obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • cudzoziemiec pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski i zamieszkuje na terenie naszego kraju od minimum 2 lat, a zakupiona nieruchomość ma stanowić wspólną własność małżonków,
  • obcokrajowiec zamieszkuje na terenie Polski od przynajmniej 5 lat, okres ten liczony jest od daty uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe warunki mogą zakupić dom lub działkę bez składania wniosku o uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale w przypadku gruntów rolnych o powierzchni większej  niż 1 ha lub nabycie nieruchomości znajdujących się w strefie nadgranicznej. Warto pamiętać, że również w przypadku braku konieczności uzyskania zgody warto skontaktować się z doświadczoną kancelarią prawną, aby mieć gwarancję nabycia domu lub działki zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawnymi. Obcokrajowcy, którzy nie należą do powyższych grup muszą uzyskać pozwolenie ministra MSWiA na zakup działki lub domu w Polsce. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku i przedstawienie niezbędnych dokumentów, które potwierdzą więzi z Polską oraz wykluczą, że obcokrajowiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, porządku publicznego, obronności oraz polityki społecznej. Zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości gruntowej w Polsce mogą uzyskać cudzoziemcy, którzy:

  • posiadają polskie pochodzenie,
  • pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
  • prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą w Polsce,
  • jest członkiem zarządu spółki handlowej działającej na terenie Polski.

Pomoc cudzoziemcom Warszawa oferuje wsparcia podczas wypełniania wniosku, złożenia odpowiednich dokumentów oraz na każdym etapie przeprowadzanej transakcji, skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.