Skip to main content

Młodszy księgowy

Młodszy księgowy zajmuje się księgowaniem dokumentów w danym przedsiębiorstwie czy wirtualnym biurze w Warszawie. Młodszy księgowy nie jest stanowiskiem samodzielnym, gdyż najczęściej bezpośrednio podlega głównemu księgowemu. Do obowiązków młodszego księgowego należy obsługa księgi rachunkowej, dokumentowanie transakcji księgowych, wprowadzanie danych do komputera. Stanowisko młodszego księgowego wymaga kierunkowego wykształcenia, znajomość specjalistycznych programów komputerowych, terminowości i odpowiedzialności. Zazwyczaj na stanowisko młodszego księgowego zatrudniani są absolwenci studiów na wydziałach rachunkowość i finanse, którzy rozpoczynają karierę zawodową.