Skip to main content

Outsourcing

Outsourcing z angielskiego to skrót od outside- resource-using, które oznaczają wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Po raz pierwszy termin outsourcing został użyty w 1979 roku w odniesieniu do zakupu niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Koncepcja ta znana była jednak już od 1923 roku. Początkowo outsourcing wiązał się z przemysłem motoryzacyjnym i oznaczał powierzenie produkcji niektórych prefabrykatów zewnętrznym przedsiębiorstwom. Pod koniec XX wieku termin outsourcing  odnosił się do powierzenia zewnętrznym podmiotom operacji wspierających działanie przedsiębiorstwa. Obecnie outsourcing oznacza przejęcie przez zewnętrzną firmę niektórych obowiązków podmiotu gospodarczego na podstawie indywidualnej umowy. Najczęściej firmy korzystają z usług księgowych, kadrowych, prawnych. Outsourcing umożliwia zmniejszenie kosztów zatrudnienia i przeszkolenia pracowników i pozwala pracownikom danego przedsiębiorstwa skupić się na realizacji najważniejszych celów firmy. Outsourcing obecnie stosowany jest również przez duże firmy np. w zakresie obsługi prawnej, IT czy usług HR. Przekazanie podmiotom zewnętrznym niektórych obowiązków niezbędnych do właściwego funkcjonowania firmy umożliwia znaczną oszczędność czasu oraz nakładów finansowych. Są dwa rodzaje outsourcingu:
  • zewnętrzny – zwany też kontraktowym polega na przekazaniu niektórych obowiązków firmie zewnętrznej,
  • wewnętrzny – zwany również kapitałowym, polega na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego tzw. spółki-córki, którego zadaniem jest przejęcie określonego obszaru działalności firmy.
Outsourcing jako np. obsługa wirtualnego biura w Warszawie, pozwala firmie zewnętrznej przejąć całość lub część obowiązków danego działu przedsiębiorstwa w zależności od indywidualnych potrzeb, na zasadach zawartych w umowie.