Skip to main content

Radca prawny

Radca prawny zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie zagadnień prawniczych. Do obowiązków radcy prawnego należy sporządzanie pism procesowych, porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie swoich klientów przed sądami i instytucjami administracji publicznej. Radca prawny musi posiadać wykształcenie prawnicze oraz ukończyć aplikację radcowską i zdać egzamin państwowy. Radca prawny zazwyczaj prowadzi praktykę we własnej kancelarii, ale może być również zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w instytucji państwowej lub w prywatnym przedsiębiorstwie. Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę różni radcę prawnego od adwokata, ponieważ adwokaci mają ustawowy zakaz pozostawania w stosunku pracy. Radcy prawni bardzo często pracują w działach prawnych dużych firm lub nawiązują współpracę z danym przedsiębiorstwem w ramach własnej praktyki. Usługi radcy prawnego coraz częściej oferowane są przez firmy zajmujące się kompleksowa obsługą jak wirtualne biuro w Warszawie.