Skip to main content

Czym jest status uchodźcy?

06
cze, 2023
Prawo międzynarodowe umożliwia osobom uciekającym przed wojną, prześladowaniami bądź łamaniem praw człowieka uzyskanie statusu uchodźcy i objęcie ochroną przez kraj, który przyjmuje obcokrajowców. Warto wiedzieć, że ucieczka do innego państwa w obawie przed konfliktem zbrojnym lub innym zagrożeniem związanym z prześladowaniami na tle religijnym, rasowym bądź narodowym automatycznie staje się uchodźcą, uzyskanie statusu uchodźcy jest jedynie potwierdzającym ten fakt dokumentem

Jak uzyskać status uchodźcy?

Przepisy prawne większości krajów są maksymalnie uproszczone dla cudzoziemców, zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. Obcokrajowcy, którzy uciekają przed zagrożeniem we własnym kraju powinni złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej do Straży Granicznej, w którym należy podać:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • informacje dotyczące ostatnio podjętej pracy,
  • informacje dotyczące odbytej służby wojskowej,
  • znajomość języków,
  • informacja o języku w jakim cudzoziemiec chce odbyć rozmowę w sprawie udzielenia ochrony.
Do wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej należy dołączyć  informacje na temat stanu zdrowia, informacje o opuszczaniu kraju w czasie ostatnich pięciu lat oraz powodu opuszczenia ojczystego kraju wraz z dokumentami potwierdzającymi podane fakty, aktualne fotografie wnioskodawcy i osób, których dokument dotyczy. Status uchodźcy otrzymuje cudzoziemiec składający wniosek o przyznanie ochrony oraz małoletnie dzieci osoby wnioskującej. Po złożeniu wniosku i niezbędnych dokumentów pracownicy pracownicy Straży Granicznej przeprowadzają rozmowę mającą na celu potwierdzenie tożsamości obcokrajowca oraz sprawdzenie czy faktycznie konieczne jest udzielenie ochrony międzynarodowej. Pracownicy Straży Granicznej mają obowiązek zapewnienia tłumacza dla ubiegającego się o status uchodźcy, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów prawnych rozmowa musi być zrozumiała dla obu stron. Po dopełnieniu wszystkich formalności uchodźca kierowany jest do punktu recepcyjnego gdzie osoba ubiegająca się o schronienie w Polsce otrzymuje niezbędną pomoc i przechodzi badania lekarskie. Kolejnym etapem udzielania ochrony międzynarodowej jest skierowanie do ośrodka dla cudzoziemców, w którym uchodźca ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i naukę języka polskiego. Decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy wydaje Szef Urzędu ds Cudzoziemców. Przez pierwsze pół roku cudzoziemiec posiadający status uchodźcy nie może podjąć pracy na terenie kraju udzielającego ochrony.

Status uchodźcy a wojna na Ukrainie – uproszczone zasady dla obywateli Ukrainy

Wojna na Ukrainie oraz zwiększony ruch na granicy polsko- ukraińskiej od 24.02. 2022 roku wymusił konieczność wprowadzenia uproszczonych procedur przyjmowania uchodźców. Obywatele Ukrainy szukający schronienia w Polsce nie muszą posiadać wymaganych przepisami dokumentów tożsamości oraz rejestrować się w punkcie recepcyjnym.  Udogodnienia wprowadzone od czasu wybuchu wojny z Rosją umożliwiają otrzymanie schronienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu obywatelowi Ukrainy. W ramach ochrony międzynarodowej Ukraińcy mogą również otrzymać darmową pomoc medyczną, nocleg, wyżywienie oraz darmowe przejazdy koleją i komunikacją miejską. Dodatkowo, uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać wsparcie w poszukiwaniu zamieszkania czy zatrudnienia, a dzieci uchodźców mają możliwość podjęcia edukacji w polskich szkołach. Wsparcie Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją umożliwia również korzystanie ze świadczeń rodzinnych i socjalnych, a także otrzymanie numeru PESEL. Warto również podkreślić, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju przed wybuchem wojny mogą przedłużyć pobyt w Polsce, ze względu na zbyt wysokie niebezpieczeństwo powrotu do kraju, w którym aktualnie trwa konflikt zbrojny. Obsługa cudzoziemców Warszawa oferuje profesjonalne usługi prawne uchodźcom, którzy chcą przedłużyć pobyt w Polsce, podjąć pracę, założyć działalność gospodarczą. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.
ac

Popular Articles

Czym jest status uchodźcy?

Prawo międzynarodowe umożliwia osobom uciekającym przed wojną, prześladowania…

Czy obcokrajowiec może założyć firmę w wirtualnym biurze?

Wirtualne biuro cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. R…

Karta Polaka – czym jest i kto może otrzymać?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskieg…